Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali me ...

I’tikaf Seperti Rasulullah

Di penghujung Ramadhan, masjid justru makin padat. Ribuan ummat Islam berlomba mengejar malam penuh kemuliaan 'Lailatul Qadr' dengan cara beritikaf, atau berdiam diri di masjid. Lalu bagaimana i'tikafnya Rasulullah? Apa yang beliau contohkan?Rasulullah ...